Beglazingskit

In Nederland kent men de gewoonte om afdichtingskitten voor beglazing (beglazingskitten), over te schilderen. Nergens in Europa of elders in de wereld wordt dit gedaan. Nederlanders vinden dit in het algemeen mooier en de opdrachtgever en/of eigenaar accepteert meestal geen niet-overgeschilderde kitvoegen.

Waarom is dit een probleem?

Het probleem is echter dat de verf die over een kit wordt aangebracht niet dezelfde elasticiteit bezit als de kit zelf en na verloop van tijd kan gaan barsten, schilferen of zelfs helemaal loslaten. Technisch gezien is het overschilderen van elastische kitvoegen met verven dus niet juist. Bovendien kan tijdens het verven de verf gaan 'parelen' of druppels vormen. De verflaag is ook niet noodzakelijk om de kitvoeg bijvoorbeeld te beschermen. Vanuit het standpunt van de kitfabrikant/-leverancier is er dus eigenlijk geen reden om de kitvoeg mee te laten schilderen. Het overschilderen wordt dan ook niet vanuit technische overwegingen gedaan, maar eigenlijk vanuit esthetische redenen. Het kozijn ziet er fraaier uit indien de kitvoeg eveneens is geschilderd. Voor deze overweging is wat te zeggen, maar dit houdt wel in dat bij de ontwikkeling van kitten rekening dient te worden gehouden met het feit dat er later overheen geschilderd kan gaan worden.

De hoofdfunctie van de beglazingskit is het verzorgen van een elastische afdichting. Het 'overschilderbaar zijn' van de kit is dan ook niet de belangrijkste eigenschap. Om deze reden en omdat het overschilderen achteraf plaatsvindt met verven en onder omstandigheden waar de kitfabrikant geen invloed op heeft, kan door de kitfabrikant/-leverancier geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het eindresultaat.

Waardoor onstaan problemen?

In eerste instantie kan er een probleem ontstaan doordat de functie en eigenschappen van kit en verf totaal verschillend zijn:
- Een kit is bedoeld om af te dichten en moet daartoe elastisch vervormbaar zijn.
- De verf is bedoeld om te beschermen en te verfraaien.

In vergelijking met de kit is de verflaag veel harder, brosser en veel minder elastisch. Door beide producten toch met elkaar in verbinding te brengen, loopt men het risico dat bij vervorming van de voegen, de hardere verflaag deze vervormingen niet kan volgen en er barstvorming gaat optreden.

Een andere oorzaak voor problemen kan een verkeerde keuze van de combinatie verf en kit zijn. Zowel verven als kitten kunnen op verschillende basis worden gemaakt en niet al deze verschillende producten kunnen onderling met elkaar worden gecombineerd. 

Een ander probleem kan zich voordoen in de winter. De watergedragen verfsystemen hebben een minimale temperatuur nodig (circa 7 °C) om tot een goede filmvorming te komen. Om deze reden worden woningen verwarmd tot een luchttemperatuur boven de 7 °C. De temperatuur van de kitvoeg aan de binnenzijde van de beglazing wordt echter niet zozeer bepaald door de luchttemperatuur ín de woning, als wel door de tempera- tuur van de buitenlucht die via het glas aan de kitvoeg wordt doorgegeven.

De oppervlaktetemperatuur van de kitvoeg kan daardoor aanzienlijk lager zijn dan 7 °C en dus te laag om de kitvoeg probleemloos met een dispersieverf over te schilderen. Dit wordt zichtbaar door craquelévorming in de verflaag en vaak een slechte hechting op de ondergrond.

Beschadigingen aan de verflaag kunnen bovendien ontstaan tijdens het schoonmaken van de ruiten, doordat de brosse verflaag van de elastische kit wordt afgedrukt. 

Eindoordeel / Conclusie:

Technisch gezien zou men beglazingsvoegen niet moeten overschilderen. Gebeurt dit toch, dan moet men vooraf
informatie inwinnen om te bepalen of de kit en de verf elkaar verdragen en een aantal randvoorwaarden moeten worden gerespecteerd. De kitleverancier is echter nooit aansprakelijk voor beschadiging aan de verf.

Als alternatief kan men gekleurde kitten gebruiken. 

© TAKK Solutions B.V. 2019